| strona główna |
dzisiaj jest: 26-11-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » historia ‹
 
   
HISTORIA

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI STOCZNI

Zaczęliśmy naszą działalność 3 listopada 1922 roku jako grupa inicjatywna, powołując do życia Towarzystwo z Ograniczoną Poręką pod nazwą "Stocznia w Gdyni". W ciągu czterech lat istnienia Spółki udało się wyremontować 50 kutrów rybackich i kilka statków handlowych. Do urządzeń technicznych ówczesnej "Stoczni w Gdyni" należał "most" służący do podnoszenia łodzi i kutrów.
 
Nowy etap w historii rozwoju gdyńskiej stoczni rozpoczęł się 31 grudnia 1927r. Podstawowym zakresem działania "Stoczni Gdyńskiej" były w tym czasie remonty statków krajowych i zagranicznych oraz okrętów Marynarki Wojennej. Wykonywanie tych prac było możliwe dzięki wyposażeniu stoczni w dźwig pływający o udźwigu 50 ton oraz w pływający dok o nośności 2500. Niestety, rok później większość akcji znalazła się w rękach Danziger Werft - właścicieli Stoczni Gdańskiej, którzy z obawy przed rosnącą konkurencją nie chcieli dopuścić do prawidłowego rozwoju "Stoczni Gdyńskiej", na miarę potrzeb powstającego w Gdyni portu i organizującej się żeglugi. Jednak mimo przeszkód udało się w pierwszej połowie lat 30 zbudować kilka jednostek pływających dla obsługi portu rybołówstwa i floty wojennej.
 
Pierwszą jednostką samodzielnie zaprojektowaną i zbudowaną w "Stoczni Gdyńskiej" była stalowa motorówka o nazwie "Samarytanka" (długość 15m, szerokość 3,8m, zanurzenie 1,5m) zbudowana dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Uroczyste wodowanie nastąpiło 17 września 1931 roku. To pierwsze dzieło polskich stoczniowców stoi do dziś na honorowym miejscu przed biurowcem stoczni.
 
W 1938 roku nastąpiło znaczne ożywienie zakładu, który zatrudniał blisko 200 robotników. Gdynia liczyła już wówczas ponad 100 tysięcy mieszkańców. Wydzierżawiono nowe tereny w miejscu dotąd niezagospodarowanym. Wzniesiono nowe hale oraz zbudowano pochylnię, na której 28 sierpnia 1938 roku uroczyście położono stępkę pod pierwszy budowany w Polsce statek pełnomorski parowy drobnicowiec "Olza" o nośności 1250 ton, długości 68 m i szerokości 10m.
 
Termin wodowania wyznaczono na wrzesień 1939 roku. Wybuch wojny spowodował, że jednostki tej nie zdołano zwodować. W czasie wojny Stocznię Gdyńską, jako swój oddział, przejęła niemiecka stocznia, Deutsche Werke Kiel A.G. z Kilonii, która zorganizowała tu bazę remontową dla wielkich okrętów Kriegsmarine, następnie ośrodek budowy okrętów podwodnych.
 
Naloty alianckie w październiku 1943 roku i w grudniu roku 1944 spowodowały poważne uszkodzenia obiektów stoczniowych. Po zakończeniu działań wojennych "Stocznia Gdyńska" rozpoczęła swą działalność od odbudowy hal fabrycznych i podnoszenia wraków z dna basenu, uzupełniania maszyn i urządzeń, a przede wszystkim od kompletowania załogi. Początkowo prowadzono tu remonty i montaż samochodów ciężarowych, przychodzących drogą morską w ramach pomocy "Unrra", a od kwietnia 1946 roku również remonty statków.
«historia

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |