| strona główna |
dzisiaj jest: 26-11-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » historia ‹
 
   
HISTORIA

STOCZNIA GDYNIA S.A.

Po okresie transformacji ustrojowej Stocznia zlokalizowana była na powierzchni 100 hektarów przy kanale portowym Portu Gdynia. Po kilku etapach modernizacji technicznej i zbudowaniu 2 dużych suchych doków z kompleksowym wyposażeniem, wielkość i złożoność budowanych statków znacznie wzrosły. Wśród zbudowanych statków pojawiły się wysoko specjalistyczne trawlery przetwórnie różnej wielkości, masowce OBO, statki Ro-Ro trzeciej generacji, wielozadaniowe statki Ro-Ro samochodowce, duże masowce, chłodniowce, małe i duże statki pasażerskie, statki semikontenerowe, doki pływające i nowoczesne statki kontenerowe wielu typów. Stocznia Gdynia była też jedną z pierwszych stoczni na świecie, które zapoczątkowały budowę przyjaznych dla środowiska tankowców o podwójnym poszyciu kadłuba.
 
Wiele spośród zbudowanych w Stoczni Gdynia statków zostało ujętych na listach rankingowych publikowanych przez Międzynarodowe Towarzystwa jako wyróżniające się projekty. Z pominięciem kilku wyjątków w początkowym okresie działalności stoczni, wszystkie statki zbudowane w Stoczni Gdynia zostały zaprojektowane w jej Biurze Projektowym. W ciągu minionych lat Biuro Projektowe stoczni rozbudowało się a projektanci stworzyli olbrzymią bazę danych sprawdzonych projektów. Wśród pracowników Biura Projektowego wyłoniła się kadra wyspecjalizowanych projektantów o wysokich kwalifikacjach we wszystkich niezbędnych specjalnościach, kadra ta była systematycznie uzupełniana absolwentami Politechniki Gdańskiej. W prowadzonych pracach badawczych Biuro Projektowe było wspierane przez Politechnikę Gdańską oraz przez Centrum Techniki Okrętowej (CTO). Metody projektowe wypracowane przez Biuro wspomagane były przez nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Pozwalało to Stoczni oferować rozwiązania konstrukcyjne spełniające najwyższe wymagania potencjalnych klientów. Za uznany międzynarodowy standard jakości stoczni przyznano prestiżowy Certyfikat ISO 9001 wydany przez towarzystwa klasyfikacyjne LLOYD'S REGISTER OUALITY ASSURANCE i POLSKI REJESTR STATKÓW.
 
Stocznia Gdynia S.A. znalazła się również w gronie trzech polskich firm, które legitymują się międzynarodowym certyfikatem systemu zarządzania bezpieczeństwem według ISRS (INTERNATIONAL SAFETY RATING SYSTEM) przyznanym przez jedną z wiodących firm w dziedzinie certyfikacji DET NORSK VERITAS (DNV). W 2003 roku Stocznia zajęła pierwsze w Europie i piętnaste w świecie miejsce w kategorii wielkości produkcji (wyrażonej w CGT-compensated gross tonnage).
«historia

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |